Thursday, November 27, 2008

मेरो मन ...... र झरी

म लेखक त होइन तर एसो लेखिन्छ। आज सम्ममा छ दिन भयो पानी परेको, एस्तो गर्मी ठाउँ मा पानी मलाई अचम्म लगेको छ तर यो फर्किन्दै गरेको मनसुन ले यहाँ चमत्कर गरेको छ । तमिल नाडु जस्तो ठाउँ मा लगातार पानी र हुरी बतास। मौसम रमाइलो पनि छ तर यो मौसम ले कती को धन जन पनि नाश गरेको छ। यो त प्रकिती को नियम नै हो तर एतिक दिन सम्म पनि पानी नरोकिदा लाग्छ कि प्रकिती रिसाएकी छे मनिसहरु सँग।

No comments: